genivi-diagnostic-log-and-trace@lists.genivi.org

Diagnostic Log and Trace (DLT) Discussion List

View all threads

Synchronize time of various MCU's

JW
Jacek Wywrót
Thu, Oct 31, 2019 12:02 PM

Hello all,

I have some question related dlt-daemon sending logs collected from multiple MCUS (different ECU ID) and sending it to the client (dlt-viewer).
Is there some common mechanism to sort messages by the time at which the logs were actually sent (as there might be some jitter between sending a message and the time it is actually received in dlt-daemon)?
And maybe there is some mechanism commonly used for unifying log timestamps from different MCU's?

Thank you for your help.

Sincerely Yours
Jacek Wywrót

W związku z wejściem w życie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), BURY Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, spełniając swój ustawowy obowiązek, umożliwia Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych przez BURY Sp. z o.o.
Podstawowe informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jest BURY Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, będąca stroną łączącej nas z Państwem (podmiotem, w którym Państwo są zatrudnieni, z którym współpracujecie, którego jesteście wspólnikami lub reprezentantami etc.) umowy lub podmiotem, z którym nawiązany został kontakt.
 2. W każdym czasie mogą Państwo poprosić o dostęp do swoich danych, ich poprawienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania. Wszystkie przysługujące Państwu prawa znajdują się na tej stronie https://www.bury.com/pl/dzialalnosc/info/rodo/. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres rodo@bury.com.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są głównie w celu nawiązania lub zachowania współpracy, wykonania umowy.
 4. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać tutajhttps://www.bury.com/pl/dzialalnosc/info/rodo/

Following the entry into force of the General Data Protection Regulation (so-called GDPR), BURY Sp. z o.o. based in Mielec, fulfilling its statutory duty, enables you to become familiar with the information concerning the processing of your personal data by BURY Sp. z o.o.
Basic information:

 1. BURY Sp. z o. o. based in Mielec is the administrator of personal data and a party (entity, you are employed in, you cooperate with, you are a partner or a representative of, etc.) to the agreement concluded with you, or the entity with which the contact has been established.
 2. At any time, you can ask for access to your data, their rectification, deletion or limitation of their processing. All the rights you are entitled to can be found on this website https://www.bury.com/en/business/info/gdpr/. In order to exercise the above rights, please contact us at rodo@bury.com.
 3. Your personal data are processed mainly in order to establish or maintain cooperation, perform an agreement.
 4. More details on this topic can be found herehttps://www.bury.com/en/business/info/gdpr/.
Hello all, I have some question related dlt-daemon sending logs collected from multiple MCUS (different ECU ID) and sending it to the client (dlt-viewer). Is there some common mechanism to sort messages by the time at which the logs were actually sent (as there might be some jitter between sending a message and the time it is actually received in dlt-daemon)? And maybe there is some mechanism commonly used for unifying log timestamps from different MCU's? Thank you for your help. Sincerely Yours Jacek Wywrót W związku z wejściem w życie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), BURY Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, spełniając swój ustawowy obowiązek, umożliwia Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych przez BURY Sp. z o.o. Podstawowe informacje: 1. Administratorem danych osobowych jest BURY Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, będąca stroną łączącej nas z Państwem (podmiotem, w którym Państwo są zatrudnieni, z którym współpracujecie, którego jesteście wspólnikami lub reprezentantami etc.) umowy lub podmiotem, z którym nawiązany został kontakt. 2. W każdym czasie mogą Państwo poprosić o dostęp do swoich danych, ich poprawienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania. Wszystkie przysługujące Państwu prawa znajdują się na tej stronie https://www.bury.com/pl/dzialalnosc/info/rodo/. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres rodo@bury.com. 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są głównie w celu nawiązania lub zachowania współpracy, wykonania umowy. 4. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać tutaj<https://www.bury.com/pl/dzialalnosc/info/rodo/> Following the entry into force of the General Data Protection Regulation (so-called GDPR), BURY Sp. z o.o. based in Mielec, fulfilling its statutory duty, enables you to become familiar with the information concerning the processing of your personal data by BURY Sp. z o.o. Basic information: 1. BURY Sp. z o. o. based in Mielec is the administrator of personal data and a party (entity, you are employed in, you cooperate with, you are a partner or a representative of, etc.) to the agreement concluded with you, or the entity with which the contact has been established. 2. At any time, you can ask for access to your data, their rectification, deletion or limitation of their processing. All the rights you are entitled to can be found on this website https://www.bury.com/en/business/info/gdpr/. In order to exercise the above rights, please contact us at rodo@bury.com. 3. Your personal data are processed mainly in order to establish or maintain cooperation, perform an agreement. 4. More details on this topic can be found here<https://www.bury.com/en/business/info/gdpr/>.
SS
Sugiura, Saya (ADITJ/SWG)
Wed, Nov 6, 2019 12:06 AM

Hello Jacek,

We have dlt-sortbytimestamp command line tool to sort the messages in DLT files by timestamp.
Please refer to dlt-sortbytimestamp.1.md for its usage.
For unifying the timestamps of multiple ECUs, we currently don't have any mechanism.
It's completely up to system to sync the timestamps between the ECUs.

Best regards,
Saya Sugiura


Advanced Driver Information Technology
Software Group
杉浦 さや(Saya Sugiura)
TEL: +81-(0)566-61-5124 / 551-43614(Extension)
E-MAIL: ssugiura@jp.adit-jv.com

-----Original Message-----
From: genivi-diagnostic-log-and-trace genivi-diagnostic-log-and-trace-bounces@lists.genivi.org On Behalf Of Jacek Wywrot
Sent: Thursday, October 31, 2019 9:03 PM
To: genivi-diagnostic-log-and-trace@lists.genivi.org
Subject: [genivi-dlt] Synchronize time of various MCU's

Hello all,

I have some question related dlt-daemon sending logs collected from multiple MCUS (different ECU ID) and sending it to the client (dlt-viewer).
Is there some common mechanism to sort messages by the time at which the logs were actually sent (as there might be some jitter between sending a message and the time it is actually received in dlt-daemon)?
And maybe there is some mechanism commonly used for unifying log timestamps from different MCU's?

Thank you for your help.

Sincerely Yours
Jacek Wywrót

W związku z wejściem w życie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), BURY Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, spełniając swój ustawowy obowiązek, umożliwia Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych przez BURY Sp. z o.o.
Podstawowe informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jest BURY Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, będąca stroną łączącej nas z Państwem (podmiotem, w którym Państwo są zatrudnieni, z którym współpracujecie, którego jesteście wspólnikami lub reprezentantami etc.) umowy lub podmiotem, z którym nawiązany został kontakt.
 2. W każdym czasie mogą Państwo poprosić o dostęp do swoich danych, ich poprawienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania. Wszystkie przysługujące Państwu prawa znajdują się na tej stronie https://www.bury.com/pl/dzialalnosc/info/rodo/. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres rodo@bury.com.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są głównie w celu nawiązania lub zachowania współpracy, wykonania umowy.
 4. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać tutajhttps://www.bury.com/pl/dzialalnosc/info/rodo/

Following the entry into force of the General Data Protection Regulation (so-called GDPR), BURY Sp. z o.o. based in Mielec, fulfilling its statutory duty, enables you to become familiar with the information concerning the processing of your personal data by BURY Sp. z o.o.
Basic information:

 1. BURY Sp. z o. o. based in Mielec is the administrator of personal data and a party (entity, you are employed in, you cooperate with, you are a partner or a representative of, etc.) to the agreement concluded with you, or the entity with which the contact has been established.
 2. At any time, you can ask for access to your data, their rectification, deletion or limitation of their processing. All the rights you are entitled to can be found on this website https://www.bury.com/en/business/info/gdpr/. In order to exercise the above rights, please contact us at rodo@bury.com.
 3. Your personal data are processed mainly in order to establish or maintain cooperation, perform an agreement.
 4. More details on this topic can be found herehttps://www.bury.com/en/business/info/gdpr/.

genivi-diagnostic-log-and-trace mailing list genivi-diagnostic-log-and-trace@lists.genivi.org
http://lists.genivi.org/mailman/listinfo/genivi-diagnostic-log-and-trace_lists.genivi.org

Hello Jacek, We have dlt-sortbytimestamp command line tool to sort the messages in DLT files by timestamp. Please refer to dlt-sortbytimestamp.1.md for its usage. For unifying the timestamps of multiple ECUs, we currently don't have any mechanism. It's completely up to system to sync the timestamps between the ECUs. Best regards, Saya Sugiura ---------------------------------------- Advanced Driver Information Technology Software Group 杉浦 さや(Saya Sugiura) TEL: +81-(0)566-61-5124 / 551-43614(Extension) E-MAIL: ssugiura@jp.adit-jv.com -----Original Message----- From: genivi-diagnostic-log-and-trace <genivi-diagnostic-log-and-trace-bounces@lists.genivi.org> On Behalf Of Jacek Wywrot Sent: Thursday, October 31, 2019 9:03 PM To: genivi-diagnostic-log-and-trace@lists.genivi.org Subject: [genivi-dlt] Synchronize time of various MCU's Hello all, I have some question related dlt-daemon sending logs collected from multiple MCUS (different ECU ID) and sending it to the client (dlt-viewer). Is there some common mechanism to sort messages by the time at which the logs were actually sent (as there might be some jitter between sending a message and the time it is actually received in dlt-daemon)? And maybe there is some mechanism commonly used for unifying log timestamps from different MCU's? Thank you for your help. Sincerely Yours Jacek Wywrót W związku z wejściem w życie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), BURY Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, spełniając swój ustawowy obowiązek, umożliwia Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych przez BURY Sp. z o.o. Podstawowe informacje: 1. Administratorem danych osobowych jest BURY Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, będąca stroną łączącej nas z Państwem (podmiotem, w którym Państwo są zatrudnieni, z którym współpracujecie, którego jesteście wspólnikami lub reprezentantami etc.) umowy lub podmiotem, z którym nawiązany został kontakt. 2. W każdym czasie mogą Państwo poprosić o dostęp do swoich danych, ich poprawienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania. Wszystkie przysługujące Państwu prawa znajdują się na tej stronie https://www.bury.com/pl/dzialalnosc/info/rodo/. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres rodo@bury.com. 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są głównie w celu nawiązania lub zachowania współpracy, wykonania umowy. 4. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać tutaj<https://www.bury.com/pl/dzialalnosc/info/rodo/> Following the entry into force of the General Data Protection Regulation (so-called GDPR), BURY Sp. z o.o. based in Mielec, fulfilling its statutory duty, enables you to become familiar with the information concerning the processing of your personal data by BURY Sp. z o.o. Basic information: 1. BURY Sp. z o. o. based in Mielec is the administrator of personal data and a party (entity, you are employed in, you cooperate with, you are a partner or a representative of, etc.) to the agreement concluded with you, or the entity with which the contact has been established. 2. At any time, you can ask for access to your data, their rectification, deletion or limitation of their processing. All the rights you are entitled to can be found on this website https://www.bury.com/en/business/info/gdpr/. In order to exercise the above rights, please contact us at rodo@bury.com. 3. Your personal data are processed mainly in order to establish or maintain cooperation, perform an agreement. 4. More details on this topic can be found here<https://www.bury.com/en/business/info/gdpr/>. _______________________________________________ genivi-diagnostic-log-and-trace mailing list genivi-diagnostic-log-and-trace@lists.genivi.org http://lists.genivi.org/mailman/listinfo/genivi-diagnostic-log-and-trace_lists.genivi.org
JW
Jacek Wywrót
Wed, Nov 6, 2019 6:24 AM

Dear Saya,

looks like the tool offers what I need.
Thank you for your help.

On 06.11.2019 01:06, Sugiura, Saya (ADITJ/SWG) wrote:

Hello Jacek,

We have dlt-sortbytimestamp command line tool to sort the messages in DLT files by timestamp.
Please refer to dlt-sortbytimestamp.1.md for its usage.
For unifying the timestamps of multiple ECUs, we currently don't have any mechanism.
It's completely up to system to sync the timestamps between the ECUs.

Best regards,
Saya Sugiura


Advanced Driver Information Technology
Software Group
杉浦 さや(Saya Sugiura)
TEL: +81-(0)566-61-5124 / 551-43614(Extension)
E-MAIL: ssugiura@jp.adit-jv.commailto:ssugiura@jp.adit-jv.com

-----Original Message-----
From: genivi-diagnostic-log-and-trace genivi-diagnostic-log-and-trace-bounces@lists.genivi.orgmailto:genivi-diagnostic-log-and-trace-bounces@lists.genivi.org On Behalf Of Jacek Wywrot
Sent: Thursday, October 31, 2019 9:03 PM
To: genivi-diagnostic-log-and-trace@lists.genivi.orgmailto:genivi-diagnostic-log-and-trace@lists.genivi.org
Subject: [genivi-dlt] Synchronize time of various MCU's

Hello all,

I have some question related dlt-daemon sending logs collected from multiple MCUS (different ECU ID) and sending it to the client (dlt-viewer).
Is there some common mechanism to sort messages by the time at which the logs were actually sent (as there might be some jitter between sending a message and the time it is actually received in dlt-daemon)?
And maybe there is some mechanism commonly used for unifying log timestamps from different MCU's?

Thank you for your help.

Sincerely Yours
Jacek Wywrót

W związku z wejściem w życie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), BURY Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, spełniając swój ustawowy obowiązek, umożliwia Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych przez BURY Sp. z o.o.
Podstawowe informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jest BURY Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, będąca stroną łączącej nas z Państwem (podmiotem, w którym Państwo są zatrudnieni, z którym współpracujecie, którego jesteście wspólnikami lub reprezentantami etc.) umowy lub podmiotem, z którym nawiązany został kontakt.
 2. W każdym czasie mogą Państwo poprosić o dostęp do swoich danych, ich poprawienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania. Wszystkie przysługujące Państwu prawa znajdują się na tej stronie https://www.bury.com/pl/dzialalnosc/info/rodo/. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres rodo@bury.commailto:rodo@bury.com.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są głównie w celu nawiązania lub zachowania współpracy, wykonania umowy.
 4. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać tutajhttps://www.bury.com/pl/dzialalnosc/info/rodo/https://www.bury.com/pl/dzialalnosc/info/rodo/

Following the entry into force of the General Data Protection Regulation (so-called GDPR), BURY Sp. z o.o. based in Mielec, fulfilling its statutory duty, enables you to become familiar with the information concerning the processing of your personal data by BURY Sp. z o.o.
Basic information:

 1. BURY Sp. z o. o. based in Mielec is the administrator of personal data and a party (entity, you are employed in, you cooperate with, you are a partner or a representative of, etc.) to the agreement concluded with you, or the entity with which the contact has been established.
 2. At any time, you can ask for access to your data, their rectification, deletion or limitation of their processing. All the rights you are entitled to can be found on this website https://www.bury.com/en/business/info/gdpr/. In order to exercise the above rights, please contact us at rodo@bury.commailto:rodo@bury.com.
 3. Your personal data are processed mainly in order to establish or maintain cooperation, perform an agreement.
 4. More details on this topic can be found herehttps://www.bury.com/en/business/info/gdpr/https://www.bury.com/en/business/info/gdpr/.

genivi-diagnostic-log-and-trace mailing list genivi-diagnostic-log-and-trace@lists.genivi.orgmailto:genivi-diagnostic-log-and-trace@lists.genivi.org
http://lists.genivi.org/mailman/listinfo/genivi-diagnostic-log-and-trace_lists.genivi.org

--

Pozdrawiam / Kind Regards

Jacek Wywrot
M.Sc. Eng.
Senior Software Engineer
Development Centre
Car Infotainment

Bury Sp. z o.o.
ul. Wspolna 2A
35-205 Rzeszow

Intern.:3467
Tel: +48 (0) 17 773 87 67
Fax: +48 (0) 17 773 88 01
Mobile: +48 (0) 663 85 01 45

E-Mail: Jacek.Wywrot@bury.commailto:Jacek.Wywrot@bury.com
wywrot@bury.commailto:wywrot@bury.com
Internet: http://www.bury.com


BURY Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec, NIP 817 18 17 663, S¹d Rejonowy w Rzeszowie XII Wydzia³ Gospodarczy, HRB / NJR 0000000921.Niniejsza wiadomoœæ mo¿e zawieraæ informacje stanowi¹ce tajemnicê przedsiêbiorstwa, których rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody w³aœciciela jest zabronione. Je¿eli nie s¹ Pañstwo zamierzonym adresatem powy¿szej wiadomoœci, nie mog¹ jej Pañstwo ujawniaæ, kopiowaæ, dystrybuowaæ, ani w ¿aden inny sposób udostêpniaæ lub wykorzystywaæ. Proszê nas niezw³ocznie poinformowaæ, jeœli otrzymali Pañstwo niniejsz¹ wiadomoœæ przez pomy³kê.

This document has to be treated confidentially. Its contents are not to be passed on, duplicated, exploited or disclosed without our express permission. All rights reserved, especially the right to apply for protective rights. This mail may contain confidential information. If you are not the addressee you are not authorized to make use of the information contained in this mail. Please inform us immediately that you have received it by mistake.

W związku z wejściem w życie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), BURY Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, spełniając swój ustawowy obowiązek, umożliwia Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych przez BURY Sp. z o.o.
Podstawowe informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jest BURY Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, będąca stroną łączącej nas z Państwem (podmiotem, w którym Państwo są zatrudnieni, z którym współpracujecie, którego jesteście wspólnikami lub reprezentantami etc.) umowy lub podmiotem, z którym nawiązany został kontakt.
 2. W każdym czasie mogą Państwo poprosić o dostęp do swoich danych, ich poprawienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania. Wszystkie przysługujące Państwu prawa znajdują się na tej stronie https://www.bury.com/pl/dzialalnosc/info/rodo/. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres rodo@bury.com.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są głównie w celu nawiązania lub zachowania współpracy, wykonania umowy.
 4. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać tutajhttps://www.bury.com/pl/dzialalnosc/info/rodo/

Following the entry into force of the General Data Protection Regulation (so-called GDPR), BURY Sp. z o.o. based in Mielec, fulfilling its statutory duty, enables you to become familiar with the information concerning the processing of your personal data by BURY Sp. z o.o.
Basic information:

 1. BURY Sp. z o. o. based in Mielec is the administrator of personal data and a party (entity, you are employed in, you cooperate with, you are a partner or a representative of, etc.) to the agreement concluded with you, or the entity with which the contact has been established.
 2. At any time, you can ask for access to your data, their rectification, deletion or limitation of their processing. All the rights you are entitled to can be found on this website https://www.bury.com/en/business/info/gdpr/. In order to exercise the above rights, please contact us at rodo@bury.com.
 3. Your personal data are processed mainly in order to establish or maintain cooperation, perform an agreement.
 4. More details on this topic can be found herehttps://www.bury.com/en/business/info/gdpr/.
Dear Saya, looks like the tool offers what I need. Thank you for your help. On 06.11.2019 01:06, Sugiura, Saya (ADITJ/SWG) wrote: Hello Jacek, We have dlt-sortbytimestamp command line tool to sort the messages in DLT files by timestamp. Please refer to dlt-sortbytimestamp.1.md for its usage. For unifying the timestamps of multiple ECUs, we currently don't have any mechanism. It's completely up to system to sync the timestamps between the ECUs. Best regards, Saya Sugiura ---------------------------------------- Advanced Driver Information Technology Software Group 杉浦 さや(Saya Sugiura) TEL: +81-(0)566-61-5124 / 551-43614(Extension) E-MAIL: ssugiura@jp.adit-jv.com<mailto:ssugiura@jp.adit-jv.com> -----Original Message----- From: genivi-diagnostic-log-and-trace <genivi-diagnostic-log-and-trace-bounces@lists.genivi.org><mailto:genivi-diagnostic-log-and-trace-bounces@lists.genivi.org> On Behalf Of Jacek Wywrot Sent: Thursday, October 31, 2019 9:03 PM To: genivi-diagnostic-log-and-trace@lists.genivi.org<mailto:genivi-diagnostic-log-and-trace@lists.genivi.org> Subject: [genivi-dlt] Synchronize time of various MCU's Hello all, I have some question related dlt-daemon sending logs collected from multiple MCUS (different ECU ID) and sending it to the client (dlt-viewer). Is there some common mechanism to sort messages by the time at which the logs were actually sent (as there might be some jitter between sending a message and the time it is actually received in dlt-daemon)? And maybe there is some mechanism commonly used for unifying log timestamps from different MCU's? Thank you for your help. Sincerely Yours Jacek Wywrót W związku z wejściem w życie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), BURY Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, spełniając swój ustawowy obowiązek, umożliwia Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych przez BURY Sp. z o.o. Podstawowe informacje: 1. Administratorem danych osobowych jest BURY Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, będąca stroną łączącej nas z Państwem (podmiotem, w którym Państwo są zatrudnieni, z którym współpracujecie, którego jesteście wspólnikami lub reprezentantami etc.) umowy lub podmiotem, z którym nawiązany został kontakt. 2. W każdym czasie mogą Państwo poprosić o dostęp do swoich danych, ich poprawienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania. Wszystkie przysługujące Państwu prawa znajdują się na tej stronie https://www.bury.com/pl/dzialalnosc/info/rodo/. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres rodo@bury.com<mailto:rodo@bury.com>. 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są głównie w celu nawiązania lub zachowania współpracy, wykonania umowy. 4. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać tutaj<https://www.bury.com/pl/dzialalnosc/info/rodo/><https://www.bury.com/pl/dzialalnosc/info/rodo/> Following the entry into force of the General Data Protection Regulation (so-called GDPR), BURY Sp. z o.o. based in Mielec, fulfilling its statutory duty, enables you to become familiar with the information concerning the processing of your personal data by BURY Sp. z o.o. Basic information: 1. BURY Sp. z o. o. based in Mielec is the administrator of personal data and a party (entity, you are employed in, you cooperate with, you are a partner or a representative of, etc.) to the agreement concluded with you, or the entity with which the contact has been established. 2. At any time, you can ask for access to your data, their rectification, deletion or limitation of their processing. All the rights you are entitled to can be found on this website https://www.bury.com/en/business/info/gdpr/. In order to exercise the above rights, please contact us at rodo@bury.com<mailto:rodo@bury.com>. 3. Your personal data are processed mainly in order to establish or maintain cooperation, perform an agreement. 4. More details on this topic can be found here<https://www.bury.com/en/business/info/gdpr/><https://www.bury.com/en/business/info/gdpr/>. _______________________________________________ genivi-diagnostic-log-and-trace mailing list genivi-diagnostic-log-and-trace@lists.genivi.org<mailto:genivi-diagnostic-log-and-trace@lists.genivi.org> http://lists.genivi.org/mailman/listinfo/genivi-diagnostic-log-and-trace_lists.genivi.org -- Pozdrawiam / Kind Regards Jacek Wywrot M.Sc. Eng. Senior Software Engineer Development Centre Car Infotainment Bury Sp. z o.o. ul. Wspolna 2A 35-205 Rzeszow Intern.:3467 Tel: +48 (0) 17 773 87 67 Fax: +48 (0) 17 773 88 01 Mobile: +48 (0) 663 85 01 45 E-Mail: Jacek.Wywrot@bury.com<mailto:Jacek.Wywrot@bury.com> wywrot@bury.com<mailto:wywrot@bury.com> Internet: http://www.bury.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BURY Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec, NIP 817 18 17 663, S¹d Rejonowy w Rzeszowie XII Wydzia³ Gospodarczy, HRB / NJR 0000000921.Niniejsza wiadomoœæ mo¿e zawieraæ informacje stanowi¹ce tajemnicê przedsiêbiorstwa, których rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody w³aœciciela jest zabronione. Je¿eli nie s¹ Pañstwo zamierzonym adresatem powy¿szej wiadomoœci, nie mog¹ jej Pañstwo ujawniaæ, kopiowaæ, dystrybuowaæ, ani w ¿aden inny sposób udostêpniaæ lub wykorzystywaæ. Proszê nas niezw³ocznie poinformowaæ, jeœli otrzymali Pañstwo niniejsz¹ wiadomoœæ przez pomy³kê. This document has to be treated confidentially. Its contents are not to be passed on, duplicated, exploited or disclosed without our express permission. All rights reserved, especially the right to apply for protective rights. This mail may contain confidential information. If you are not the addressee you are not authorized to make use of the information contained in this mail. Please inform us immediately that you have received it by mistake. W związku z wejściem w życie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), BURY Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, spełniając swój ustawowy obowiązek, umożliwia Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych przez BURY Sp. z o.o. Podstawowe informacje: 1. Administratorem danych osobowych jest BURY Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, będąca stroną łączącej nas z Państwem (podmiotem, w którym Państwo są zatrudnieni, z którym współpracujecie, którego jesteście wspólnikami lub reprezentantami etc.) umowy lub podmiotem, z którym nawiązany został kontakt. 2. W każdym czasie mogą Państwo poprosić o dostęp do swoich danych, ich poprawienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania. Wszystkie przysługujące Państwu prawa znajdują się na tej stronie https://www.bury.com/pl/dzialalnosc/info/rodo/. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres rodo@bury.com. 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są głównie w celu nawiązania lub zachowania współpracy, wykonania umowy. 4. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać tutaj<https://www.bury.com/pl/dzialalnosc/info/rodo/> Following the entry into force of the General Data Protection Regulation (so-called GDPR), BURY Sp. z o.o. based in Mielec, fulfilling its statutory duty, enables you to become familiar with the information concerning the processing of your personal data by BURY Sp. z o.o. Basic information: 1. BURY Sp. z o. o. based in Mielec is the administrator of personal data and a party (entity, you are employed in, you cooperate with, you are a partner or a representative of, etc.) to the agreement concluded with you, or the entity with which the contact has been established. 2. At any time, you can ask for access to your data, their rectification, deletion or limitation of their processing. All the rights you are entitled to can be found on this website https://www.bury.com/en/business/info/gdpr/. In order to exercise the above rights, please contact us at rodo@bury.com. 3. Your personal data are processed mainly in order to establish or maintain cooperation, perform an agreement. 4. More details on this topic can be found here<https://www.bury.com/en/business/info/gdpr/>.