genivi-diagnostic-log-and-trace@lists.genivi.org

Diagnostic Log and Trace (DLT) Discussion List

View all threads

Question regarding modifying time / timestamp of Log message

WJ
Wywrót Jacek
Wed, Jan 9, 2019 12:42 PM

Hello guys,

I have a question regarding possibility of modifying time/timestamp of Log messages.
What I try to do is create some plugin for adjusting time of messages.
I import dlt stream, and then only timestamps of messages are valid (I assume that time of messages in file is created basing on time they has been imported).
But the idea is to parse all the logs against logs with Time syncronization (and setup correct time of frames basing on real time).
The time sync logs are sent with constant interval, so using the date and time from logs I could update the time of logs.

I generally try to be able to modify the time of frames basing on sync points, real time of sync points and timestamp of frames.
Then I would want to load log from another MCU containing real time, and sort messages by time to have correct relations of logs for both MCUs.

I tried with creating control plugin to be able to read all messages in the imported file.
I used initFileFinish function to process all messages and obtain all sync points for time.
At this point I can construct hashmap containing real time for each frame, but I'm unable to update the messages to the correct time.

So I tried to implement also decoder plugin interface, to be able to modify messages passed in decodeMsg (mofify the time).
Unfortunately in decodeMsg function I have no information about the message index, to be able to update message time repectively to real time information.

So maybe someone could advice some solution for that kind of approach.

--

Pozdrawiam / Kind Regards

Jacek Wywrot
M.Sc. Eng.
Senior Software Engineer
Development Centre
Car Infotainment

Bury Sp. z o.o.
ul. Wspolna 2A
35-205 Rzeszow

Intern.:3467
Tel: +48 (0) 17 773 87 67
Fax: +48 (0) 17 773 88 01
Mobile: +48 (0) 663 85 01 45

E-Mail: Jacek.Wywrot@bury.commailto:Jacek.Wywrot@bury.com
wywrot@bury.commailto:wywrot@bury.com
Internet: http://www.bury.com

W związku z wejściem w życie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), BURY Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, spełniając swój ustawowy obowiązek, umożliwia Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych przez BURY Sp. z o.o.
Podstawowe informacje:

  1. Administratorem danych osobowych jest BURY Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, będąca stroną łączącej nas z Państwem (podmiotem, w którym Państwo są zatrudnieni, z którym współpracujecie, którego jesteście wspólnikami lub reprezentantami etc.) umowy lub podmiotem, z którym nawiązany został kontakt.
  2. W każdym czasie mogą Państwo poprosić o dostęp do swoich danych, ich poprawienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania. Wszystkie przysługujące Państwu prawa znajdują się na tej stronie https://www.bury.com/pl/dzialalnosc/info/rodo/. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres rodo@bury.com.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są głównie w celu nawiązania lub zachowania współpracy, wykonania umowy.
  4. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać tutajhttps://www.bury.com/pl/dzialalnosc/info/rodo/

Following the entry into force of the General Data Protection Regulation (so-called GDPR), BURY Sp. z o.o. based in Mielec, fulfilling its statutory duty, enables you to become familiar with the information concerning the processing of your personal data by BURY Sp. z o.o.
Basic information:

  1. BURY Sp. z o. o. based in Mielec is the administrator of personal data and a party (entity, you are employed in, you cooperate with, you are a partner or a representative of, etc.) to the agreement concluded with you, or the entity with which the contact has been established.
  2. At any time, you can ask for access to your data, their rectification, deletion or limitation of their processing. All the rights you are entitled to can be found on this website https://www.bury.com/en/business/info/gdpr/. In order to exercise the above rights, please contact us at rodo@bury.com.
  3. Your personal data are processed mainly in order to establish or maintain cooperation, perform an agreement.
  4. More details on this topic can be found herehttps://www.bury.com/en/business/info/gdpr/.
Hello guys, I have a question regarding possibility of modifying time/timestamp of Log messages. What I try to do is create some plugin for adjusting time of messages. I import dlt stream, and then only timestamps of messages are valid (I assume that time of messages in file is created basing on time they has been imported). But the idea is to parse all the logs against logs with Time syncronization (and setup correct time of frames basing on real time). The time sync logs are sent with constant interval, so using the date and time from logs I could update the time of logs. I generally try to be able to modify the time of frames basing on sync points, real time of sync points and timestamp of frames. Then I would want to load log from another MCU containing real time, and sort messages by time to have correct relations of logs for both MCUs. I tried with creating control plugin to be able to read all messages in the imported file. I used initFileFinish function to process all messages and obtain all sync points for time. At this point I can construct hashmap containing real time for each frame, but I'm unable to update the messages to the correct time. So I tried to implement also decoder plugin interface, to be able to modify messages passed in decodeMsg (mofify the time). Unfortunately in decodeMsg function I have no information about the message index, to be able to update message time repectively to real time information. So maybe someone could advice some solution for that kind of approach. -- Pozdrawiam / Kind Regards Jacek Wywrot M.Sc. Eng. Senior Software Engineer Development Centre Car Infotainment Bury Sp. z o.o. ul. Wspolna 2A 35-205 Rzeszow Intern.:3467 Tel: +48 (0) 17 773 87 67 Fax: +48 (0) 17 773 88 01 Mobile: +48 (0) 663 85 01 45 E-Mail: Jacek.Wywrot@bury.com<mailto:Jacek.Wywrot@bury.com> wywrot@bury.com<mailto:wywrot@bury.com> Internet: http://www.bury.com W związku z wejściem w życie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), BURY Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, spełniając swój ustawowy obowiązek, umożliwia Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych przez BURY Sp. z o.o. Podstawowe informacje: 1. Administratorem danych osobowych jest BURY Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, będąca stroną łączącej nas z Państwem (podmiotem, w którym Państwo są zatrudnieni, z którym współpracujecie, którego jesteście wspólnikami lub reprezentantami etc.) umowy lub podmiotem, z którym nawiązany został kontakt. 2. W każdym czasie mogą Państwo poprosić o dostęp do swoich danych, ich poprawienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania. Wszystkie przysługujące Państwu prawa znajdują się na tej stronie https://www.bury.com/pl/dzialalnosc/info/rodo/. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres rodo@bury.com. 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są głównie w celu nawiązania lub zachowania współpracy, wykonania umowy. 4. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać tutaj<https://www.bury.com/pl/dzialalnosc/info/rodo/> Following the entry into force of the General Data Protection Regulation (so-called GDPR), BURY Sp. z o.o. based in Mielec, fulfilling its statutory duty, enables you to become familiar with the information concerning the processing of your personal data by BURY Sp. z o.o. Basic information: 1. BURY Sp. z o. o. based in Mielec is the administrator of personal data and a party (entity, you are employed in, you cooperate with, you are a partner or a representative of, etc.) to the agreement concluded with you, or the entity with which the contact has been established. 2. At any time, you can ask for access to your data, their rectification, deletion or limitation of their processing. All the rights you are entitled to can be found on this website https://www.bury.com/en/business/info/gdpr/. In order to exercise the above rights, please contact us at rodo@bury.com. 3. Your personal data are processed mainly in order to establish or maintain cooperation, perform an agreement. 4. More details on this topic can be found here<https://www.bury.com/en/business/info/gdpr/>.